Case  Taco Bar

Taco Bar intoducerade nytt koncept för kaffe i restaurangerna. Prinfo skapade ny säljande grafisk profil.