Case  Freja Husdjur

Under 2008 fusionerade de två husdjursorganisationerna Skara Semin och Kronobergs-Blekinge-Husdjurstjänst. Företaget har numera 150 medarbetare och finns på sexton orter i Östergötland, Jönköpings län, Västra Götaland, Kronobergs län och Blekinge. Alla anslutna lantbrukare, mjölk- och nötköttsbönder, är delägare i Freja Husdjur. Prinfo Bergs Kommunikation fick i uppdrag att stötta processen kring ett nytt namn för företaget samt skapa en logotype och en grafisk profil.