Case  Växjö & Co

Växjö & Co var i början av 2008 ett alldeles nytt företag med uppgift att marknadsföra Växjö som konferens- och evenemangsstad. Prinfo Bergs Kommunikation fick i uppdrag att producera en logotype och en grafisk profil åt företaget.