Case  Document Solutions

Document Solutions analyserar, ordinerar och levererar de produkter som kunden behöver både nu och i framtiden. Vi på Prinfo Bergs Kommunikation tror på enkla, tidlösa och utvecklingsbara idéer som väcker sympati och håller att arbeta med under lång tid. Därför föreslog vi positionen: Document Solutions - Vi tar ansvar för din framtid Document Solutions fungerar lite som ett apotek, eller framtidslabb. Om kundens produktbehov ändras i framtiden förutser Document Solutions detta och vidtar åtgärder. Utan att tekniktrötta beslutsfattare behöver bry sig. På så sätt kan man säga att Document Solutions tar ansvar för sina kunders framtid. Åtminstone när det gäller kopiatorer och utskrifter.