Case  Norsk Bergverksmuseum

Prinfo Vanberg har designet og jobbet med tekst på Norsk Bergverksmuseums brosjyre om Kongsberg som filmlocation.