Case  The Miracle Group

Ett koncept och idéföretag som samarbetar nära med Ray. Vi har gjort TMG:s grafiska profil och hemsida. www.themiraclegroup.se