Case  Trivselhus

Småhustillverkare. Ray har producerat två hus-koncept ”Boxes” samt ”Cape Cod” med tillhörande annonser och kataloger.