Case  Øygarden kommune

Øygarden er en kystkommune med ca. 4300 innbyggere omtrent 45 min. kjøretid fra Bergen. I Øygarden finner man bl.a olje- og gassnæring, fiskerinæring og turistnæring. PCG Bergen har jobbet tett sammen med Øygarden kommune i flere år og vi har sammen med kunden utviklet ny profil og en omfattende strategi for hvordan kommunen skal fremstå for turister og næring såvel som innbyggere.