Case  Hordaland Fylkeskommune

PCG Bergen har i flere år jobbet med Hordaland Fylkeskommune på ulike typer prosjekt. I 2011 jobbet vi tett sammen med avdelingen for fagskulane ved utvikling av reklamemateriell og presentasjon av fylkets utdanningstilbud under utdanningsmessen i Bergen.