Case  Kilafors

Kilafors är Sveriges största tillverkare av tunga släpvagnar för skog, jordbruk och anläggning. Kilafors ingår i företagsgruppen Translink som har flera varumärken som riktar sig till tunga transporter. PCG har skapat en varumärkesplattform, marknadsstrategi och portföljstrategi samt därefter agerat strategisk partner för marknadsfrågor till ledningsgruppen. Kilafors har växt från 100Mkr till 300Mkr sedan samarbetet påbörjades.