Case  Moramast

Moramast är idag Nordens ledande tillverkare av belysningsstolpar. Moramast erbjuder allt från en specialdesignad stolpe, ett hundratal eftergivliga stolpar till exempelvis 53 000 standardstolpar. Moramast ingår i SafeRoad. PCG har påbörjat arbetet att lyfta varumärkets professionella uttryck genom en översyn av den grafiska manualen samt justerat samtliga kommunikationsenheter. Arbetet fortskrider med fokus på positionering.