Case  Hella

Hella är ett av KGK:s många varumärken, och det vi arbetat längst med. Vi började samarbetet 1996 och har tillsammans åstadkommit en fantastisk utveckling av varumärket, och inte minst försäljningen. Hella har blivit en tydlig marknadsledare och har nu cirka 61% av marknaden. Genom marknadsaktiviteter, reklamkampanjer, PR, reklamfim, återförsäljarstöd och en väl utvecklad IT-Strategi har konkurrenterna blivit frånåkta med ljusets hastighet.