Case  Dealy

Dealy är idag ett helägt dotterbolag till Olle Olsson bolagen men startades 2005 av bröderna Tomas och Erik Isacsson. Företaget hade en kraftig expansion under de första åren, men även de märkte av en vikande försäljning under 2008. PCG gjorde en marknadsstrategisk analys och startade upp en framgångsrik kampanj med annonser, broschyrer, butiksmaterial och ett stort och medvetet återförsäljarstöd. I en bransch där alla backade sålde Dealy ut sitt lager.