Case  OKG - Oskarshamns kärnkraftverk

Personaltidning Kärnpunkten, tidningen ges ut sex nummer om året. Prinfo Bergs ansvarar för produktionsledning, tryck och distribution.