Case  Prinfo Communication Group

Communication, branchtidning åt Prinfo Communication Groupe. Körs i både Svensk och Norsk version. Uppdraget innefattar prepress, tryck och distribution.