Case  Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar

Prinfo Bergs Kommunikation producerar allt marknadsföringsmaterial åt Handelshögskolan BBS i Kalmar och ansvarar också för en hel del idéarbete. Utbildningskatalogen är BBS stora marknadsföringsprodukt och trycks i en mycket stor upplaga. Syftet är att marknadsföra BBS utbildningar och målgruppen är alla presumtiva studenter.