Case  Bergen Reiselivslag

Bergen Reiselivslag er reiselivsnæringens felles redskap og spydspiss i markedsføringen av Bergen. PCG Bergen har i en årrekke jobbet med produksjon av Bergensguiden, som trykkes i et opplag på 730 000 eksemplarer på en rekke språk.Vi har tett kommunikasjon opp mot trykkeri og kvalitetssikre produktet. PCG Bergen produserer også det meste av markedsmateriellet som Bergen Reiselivslag benytter.