Case  AnnanKvar

Kommunal- og regionaldepartementet bevilget i 2007 22 millioner kroner til et prosjekt som fikk navnet "Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken". Målsettingen er å øke andelen kvinner i kommunestyret og i andre politiske verv. I 2010 og 2011 har PCG Bergen jobbet med fire av 22 kommuner i dette prosjektet, og her har vi utviklet slagordet AnnanKvar! Målet er annen hver kvinne og mann i kommunestyrene i fremtiden. Vi har levert kommunikasjonsstrategi, workshops, PR rådgivning, fotografering og utvikling av kampanjemateriell som brosjyrer, flyers, merkantilt, profileringsprodukter og ikke minst sosiale medier.