Case  Mestergruppen AS - Byggeriet

Byggeriet ønsket en løsning der hver av de 100 butikkene kunne velge sine produkter og sette sine priser i DM-er. Byggeriet har 100 butikker spredt over hele landet. Dette er byggvarehus drevet av fagfolk. Byggeriet hadde en tradisjonell utsendelse av DM-er med de samme produktene og prisene til alle avdelingene. Bare endring av på butikken.