Case  Trøndelag Reiseliv

Trøndelag Reiseliv ønsket å kunne produsere annonser og sider for den årlige katalogen sin fra Tellus reiselivsdatabase i et webgrensesnitt. Katalogen er på 100 sider og produseres på 5 språk og innholder turistiformasjon for Sør- og Nord-Trøndelag. Det var ønskelig med en rasjonell produksjon og korrektur til annonsørene etter hvert som innsalget foregikk.