Case  Best Western Hotels Norway

Best Western Hotels Norway søkte en samarbeidspartner som kunne håndere markedskommunikasjonen for hele kjeden. Prinfo Vanberg har skapt en systematisk flyt for håndtering og produksjon gjennom webløsningen PrinfoOnline. På den måten har Best Western hele tiden enhetlig og kvalitetssikret kommunikasjonsmateriell.