Case  Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive trengte et system som kunne håndere produksjon av visittkort for alle avdelingene deres spredt rundt i hele verden. Prinfo Vanberg har skapt en systematisk flyt for håndtering og produksjon gjennom webløsningen PrinfoOnline. På den måten har Kongsberg Automotive hele tiden enhetlig og kvalitetssikret kommunikasjonsmateriell. Hvert kontor kan selv legge inn informasjon og bestille ønskede kort.