Du kan også

Du kan også

Vente på at et "reklamebyrå" skal gjøre samme jobb som forrige måned, bare med litt andre priser? Pøh!
Streve med kolonner og rader i Excel for å holde orden på hvor i produksjonskjeden dere befinner dere akkurat nå, og hvem som venter på at hvem skal gjøre hva? Huff!

Nei, det nytter ikke. Mange ganger kan du gjøre en bedre jobb selv – til en lavere pris og på kortere tid enn det byrået bruker. Kunder kan, tenkte vi, og bygde opp forretningsområdet: SYSTEM.

System handler om å hjelpe bedrifter og organisasjoner til selv å produsere markedsføringsmateriell. Nå kan alle kontorene i den nordiske salgsorganisasjonen selv lage annonser til lokalavisen og skiltmateriell til den kampanjen de kjører denne uken. Selvfølgelig med reklamebyråets grunnlag som mal. Smidig.

Og trass i at det heter System, jobber vi også med prosesser: Hvordan kan kundene våre forbedre sine arbeidsprosesser for å oppnå høyere kvalitet til lavere pris?

Det kan de gjøre.

Hvem skal du kontakte? Ditt nærmeste Prinfo-byrå. Alle våre reklamebyråer og produksjonsbedrifter kan hjelpe deg med dette – det er fordelen med et nettverk. Lokal tilstedeværelse, delt kompetanse.