Jo større, jo sterkere

Jo større, jo sterkere

Våre produksjonsbyråer vet hva de gjør. Uansett om det gjelder trykksaker, digital produksjon eller fysiske ting som skal produseres. Hva gjør de hvis det er noe de ikke selv er sterke på? Da finner de styrke i nettverket. Så langt er det ingen ønsker fra kundene vi ikke har oppfylt.

Men det at vi er mange, gir oss også andre fordeler enn at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring. Vi kan også bruke hverandres kontaktnett. Derfor finnes det alltid en samarbeidspartner som kan hjelpe, når vi trenger spesialkompetanse innenfor søkemotoroptimalisering, applikasjoner til sosiale medier eller veldig omfattende produksjon av trykksaker.

Som nettverk gjør vi våre innkjøp sammen. En stor kunde får bedre priser. En stor kunde kan stille høyere krav – både til kvalitet og levering, til tjenester og service.

Alle leverandørene evalueres regelmessig. Er kontorene våre fornøyde? Holder leverandørene sin del av avtalen? Hvert år besøker vi dem og foretar en grundig kontroll. I løpet av en dag gjennomgår vi kvalitetssystemet deres, følger opp evalueringer og undersøker hvordan samarbeidet kan bli bedre.

Vi er gode hver for oss, og vi blir enda bedre fordi vi er mange. Vanskeligere er det ikke.