Skaff deg kontroll over markedsføringen

Skaff deg kontroll over markedsføringen

Mange markedsavdelinger satser alt på den kreative prosessen og glemmer hvilke muligheter som ligger i markedsføringssystemer. Ofte må samme arbeidsoppgaver utføres igjen og igjen uten at det egentlig er nødvendig.

Vi vet hvor vanskelig det kan være å håndtere utgaver på flere språk, å få ut informasjon og materiell til riktig tid til alle forhandlere, eller å sette sammen en årsrapport når ulike ressurspersoner skal levere ulike deler av innholdet.

System handler om hva du kan gjøre. Derfor begynner alle oppdrag innenfor markedsføringssystemer med en forstudie. Der gjennomgår vi dine behov og dine muligheter for å finne de løsningene som du får mest igjen for.

Når vi vet hvilke behov du har, utarbeider vi løsninger som dekker dem. Verken mer eller mindre.Her har vi en stor fordel. Siden vi er et nettverk, kan vi oppnå bedre avtaler. Vi kan evaluere grundig, dele på lisenser og inngå bedre avtaler om brukerstøtte og utvikling enn det vi kunne fått hver for oss. Derfor blir hver liten aktør hos oss en stor aktør hos våre leverandører.

På grunn av dette får vi kunder som gjør oss enda bedre. De gir oss perspektiv og erfaringer som kommer hele nettverket til gode, og tester systemene på måter vi aldri hadde kommet på selv.

Derfor tør vi love at våre systemer er grundig testet. Vil du teste dem?