Med storlek kommer styrka

Med storlek kommer styrka

Våra många produktionsbyråer vet vad de gör. Oavsett om det gäller trycksaker, digital produktion eller fysiska ting som ska produceras. Hur de gör när de inte vet? De hittar kraften i nätverket. Hittills har vi aldrig stått rådlösa inför en kunds önskemål.

Men att vi är många ger oss fördelar utöver att vi kan använda varandras kompetens och erfarenheter. Vi kan också använda varandras kontaktnät. Därför finns det alltid någons samarbetspartner som kan bistå när vi behöver specialistkompetens inom sökmotoroptimering, applikationer till sociala medier eller riktigt omfattande tryckproduktion.

Som nätverk köper vi också in tjänster tillsammans. En stor köpare får bättre pris. En stor köpare kan ställa högre krav. På kvalitet i produktion och leverans, på tjänster och service.

Alla leverantörer utvärderas regelbundet. Är våra kontor nöjda? Håller leverantörerna avtalen? Varje år besöker vi också våra avtalsleverantörer för en större revision. Under en dag går vi igenom deras kvalitetssystem, följer upp utvärderingar och ser över hur samarbetet kan flyta bättre.

Vi är bra en och en, vi blir bättre för att vi är många. Svårare än så är det inte.