Ta kontroll över din marknadsföring

Ta kontroll över din marknadsföring

Många marknadsavdelningar lägger all kraft på den kreativa processen och glömmer bort vilka möjligheter marknadssystem kan erbjuda. Många gånger med resultatet att samma arbetsuppgifter måste utföras gång efter gång i onödan.

Vi vet hur svårt det kan vara att hantera editioner på flera språk, att få ut information och material i rätt tid till alla återförsäljare eller att få ihop en årsredovisning när olika kompetenser ska leverera olika delar av materialet.

System handlar om vad du kan göra. Därför börjar varje uppdrag inom marknadssystem med en förstudie. I den ser vi över dina behov och dina möjligheter för att hitta de lösningar som ger dig mest tillbaka.

När vi vet det, tar vi fram en lösning för dina behov. Inte mer, inte mindre. Här har vi en stor fördel. Eftersom vi är ett nätverk, har vi möjlighet att göra bättre upphandlingar. Vi kan lägga kraft på utvärdering, dela på licenser och teckna bättre support- och utvecklingsavtal än vad en enskild medlem någonsin skulle klara av. Därför blir varje liten spelare hos oss, en stor spelare gentemot våra leverantörer.

Tack vare detta, får vi kunder som gör oss ännu bättre. De ger oss perspektiv och erfarenheter som kommer hela nätverket till godo, de testar systemen på sätt vi aldrig hade kommit att tänka på.

Därför törs vi lova att våra system är grundligt testade. Vill du testa dem?