Vad är Prinfo

Vad är Prinfo

Prinfo Communication Group är ett nätverk av kommunikationsbyråer som ger dig en kontaktperson för hela den nordiska marknaden. Tack vare våra nära 50 olika byråer, får du strategiskt förankrad kommunikation anpassad för lokala förhållanden.

Trots att de skandinaviska länderna har mycket gemensam historia, är det stor skillnad på att att marknadsföra sig i de tre länderna. Dessutom spelar det roll om du vill synas i Oslo eller Bergen, i Östersund eller Malmö. Det är inte bara tyska reklamfilmer som känns helt fel på svensk tv, kan man kanske säga. Därför tror vi att du kommer att uppskatta den lokala förankring kommunikationsbyrånätverket Prinfo Communication Group kan erbjuda, oavsett om det gäller reklam- eller trycksaksproduktion. Vi finns där du finns – och där dina kunder finns. Det är en av de viktigaste idéerna bakom Prinfo Communication Group.

Den andra är att göra lokala specialister till fullserviceleverantörer. Vårt nätverk samlar byråer med vitt skilda expertiser, från direktreklam och förpackningsdesign till digital kommunikation och sociala medier, som med hjälp av varandra kan leverera expertkompetens inom alla kommunikativa discipliner. Dessutom gör vi alla typer av produktioner, både inom tryck och digitalt.

Prinfo Communication Group är Nordens största nätverk av kommunikationsbyråer. Nätverket består av närmare 50 reklambyråer, webbyråer och tryckerier i Sverige, Danmark, Norge och Lettland. Därför kan vi hjälpa dig med hela ditt marknadsföringsbehov, samtidigt som vi ser till att den lokala förankringen finns på plats oavsett var i Skandinavien du vill kommunicera. Våra tre affärsområden är reklam och strategisk kommunikation, produktion och tryck samt systemlösningar. De har valts för att fylla hela marknadsföringsbehovet hos företag verksamma på den nordiska marknaden. Flertalet av våra kunder är i dag mellanstora företag som täcker delar eller hela sitt marknadsföringsbehov via oss.